Posts by aleksandra

Сарадња са породицом

Сарадња са породицом

Сарадња између предшколске установе и породице је од највећег значаја за остваривање циљева васпитно образовног рада и полази од становишта да породица има кључну улогу у животу детета. Упознавање са основним карактеристикама породице (социјални, економски, културни, образовни статус…) доприноси развоју сарадња на начин који одговара породици и доприноси остваривању основних циљева и задатака васпитно образовног процеса. Континуирана сарадња вртића и породице доприноси, како развоју детета и унапређивању рада васпитача тако и развоју родитељске улоге. Први корак у планирању сарадње представља упознавање могућности и очекивања породице. Сарадња са родитељима ће се остварити кроз неколико нивоа: Непосредна комуникација васпитача и родитеља – посета вртићу, разговор у време довођења и одвођења деце, индивидуални разговори. Писана комуникација – панои, кутак за родитеље, поруке, портфолио детета Учешће родитеља у раду са децом – у договору са васпитачем/сестром родитељ може да се укључи као реализатор неких активности, да пружи подршку детета у процесу адаптације, као и у организацији различитих манифестација и дешавања. Родитељски састанци – са циљем упознавања родитеља са животом и радом вртића и њиховог детета у групи. Посебан вид укључивања родитеља у живот и рад Установе је кроз рад Савета...

Опширније...

Како да припремите дете за вртић?

Како да припремите дете за вртић?

Да ли сте се одлучили: Вртић да или не? Негде око четврте године показаће све већу заинтересованост за другу децу. Интересовање за одрасле опада, дете више није задовољно само друштвом баке, деке или старијег брата. Можда мислите: „Дружиће се у парку и код пријатеља који имају децу.“ То је добро, али не и довољно. Зашто? Група пружа детету прилику: Да развије осећај припадности. Да научи да одложи своје потребе (чека свој ред). Да реално процени своје вредности и слабости (кроз свакодневни контакт са другом децом) Да научи да дели (играчке, љубав) Да учи од друге деце (што се у вртићи показало ефикасно) Да упозна и друге одрасле особе и схвати да се разликују (различито хвале, грде, теше) Да развије толерантност и научи да поштује разлике Да постане свесно да и друга деца имају бриге, страхове, осећања Када укључити дете у вртић? На ово питање је тешко дати прецизан одговор. Неко дете је спремно за вртић и са две и по године, а неко ни са пет. Ипак, опште мишљење је – пре треће године одвајање је претешко за децу. Наравно и ту постоје изузеци. Неки индикатори да је дете зрело за вртић: Често тражи да нешто уради само. Остаје без родитеља пар сати (код беке, деке, пријатеља). Интезивно поставља питања Изражава одраслима своје жеље, потребе и мишљења. Игра се са другом децом без присуства родитеља ( у другој соби). Припрема за одвајање За дете, полазак у вртић је једна од највећих животних промена од његовог рођења. Али, то је велика промена и за родитеље. Укључивање детета у групу, вртић представља први искорак детета из породице. Нека деца одвајање прођу лакше, друга испољавају отпор и патњу. Како ће ваше дете реаговати, зависи од квалитета вашег емотивног односа са дететом и од тога да ли сте обавили припрему. Припрема је важна, а дете које није спремно да у вртићу остане без присуства родитеља показује тешкоће у адаптацији. Најчешће манифестације су: плач, не комуницира са децом и васпитачима, лако се замара, губи апетит, пишки у гаће, сиса палац, агресивно је према себи и другима, не укључује се у активности. Када приметите овакво понашање покажите разумевање и потражите узроке. Не повлачите због тога дете из вртића првог дана. Припрема за дете Шта није добро чинити: Не преувеличавајте значај поласка у вртић. Третирајте полазак у вртић као нормалну ствар у животу вашег детета. Не причајте непрестано о вртићу. Много речи ствара одбојност. Пружите простор вашем детету да иницира разговоре о вртићу. Не претите вртићем. Не показујте узнемиреност, тугу страх, али ни претерану радост. Објасните детету да је вртић његов посао, као што ви имате свој. Не дозволите да га први дан у вртић воде бака или неко други. Учините то баш ви. Не напуштајте дете нагло, бежећи. Тако је само вама лакше. Не продужавајте опрашатање бесконачно. То ће узнемирити дете. Не говорите детету:“Враћам се брзо“, већ му објасните где ћете бити и шта ћете чинити док је оно у вртићу. Кад дођете по дете у вртић не гњавите га с врата питањима: „Шта сте...

Опширније...

Инклузија

Инклузија

Инклузија је филозофија заснована на уверењу да сваки човек има једнака права и могућности без обзира на индивидуалне разлике. У инклузивном друштву је свака особа поштована и прихваћена као људско биће. Инклузија у првом реду подразумева пружање једнаких могућности свима, као и максималну флексибилност у задовољавању специфичних образовних и ширих потреба деце. У инклузивном васпитању и образовању су сва деца различита, а образовни систем, школа и вртићи треба да се прилагоде, како би одговорили потребама деце – како оних који имају сметње у развоју, тако оних који их немају, што са собом носи неизбежне промене у области школске и предшколске културе, политике и праксе. То је васпитно образовни систем отворен за сву децу, усредсређен на индивидуалне потенцијале уместо на њихове уочљиве слабости, с посебним нагласком на њихову могућност учествовања у свакодневном животу вртића, школе и локалне заједнице., као и уклањање физичких и друштвених препрека у окружењу у којем живе. Међутим, инклузија не значи асимиловање или иста очекивања ос свих. Инклузија подразумева обавезне измене и прилагођавање редовног система, али и друштва, како би квалитетним васпитањем и образовањем била обухваћена и деца која су искључена због сиромаштва, непознавања језика, националне или верске припадности, ометености у развоју… Зашто инклузија? Постоји мноштво разлога за инклузивно образовање. Основни разлози се налазе у области људских права као и права на васпитање и образовање на којима почивају међународни документи које је и наша земља ратификовала. Они промовишу укључивање све деце у систем образовања, али и унапређивање свих система образовања како би се укључила сва деца без обзира на индивидуалне разлике и тешкоће. Ту су и економски и социјални разлози. Економски разлози леже у чињеници да су школе у којима се образују сва деца финансијски исплативије од одржавања комплексног система специјалних школа док се социјални разлози углавном односе на следеће чињенице: Заједничко школовање доводи до промене ставова према различитости Ствара се основа за друштво у коме сви људи живе заједно у миру Разлике међу људима су природне, доприносе богатству сваке заједнице и треба их испољити и у школама и у...

Опширније...

Новембар

Новембар

У току новембра планирана је представа у извођењу мађионичара Оскара, а поводом Дана Прешколске установе.

Опширније...

Октобар

У току друге седмице октобра од 07.10. – 11.10.2013 године обележена је Дечја недеља. У оквиру ове недеље реализоване су бројне активности: У Установи је организована луткарска представа: „Снежана и седам патуљака“ за све васпитне групе у извођењу позориштаза децу „Врабац“ из Београда У посету припремним групама долазили су полицајци и причали о безбедности деце у саобраћају Децу припремних група су посетили и ватрогасци и причали са децомо о опасностима од пожара и показали су им опрему коју користе у свом раду На полигону су организоване спортске игре за децу припремних група Деца припремних група су посетила библиотеку и сви су постали њени чланови Деца свих васпитних група су цртала на бетону кредама у боји у дворишту вртића Крајем октобра деца припремних група посетила су Железничку станицу – Косјерић и разговарала са отправником возова која је одговарала на њихова...

Опширније...