ЗАПОСЛЕНИ

ЗАПОСЛЕНИ У ПУ – РАДНИЦИ ПУ

Вртић је почео са радам са 6 запослених, од којих су била само два васпитача. Данас Предшколска установа има 26 стално запослених радника. Сви радници имају одговарајућу стручну спрему.

Број запослених према профилима стручности

Профил Степен квалификације Свега
VII VI V IV III II I
1. Директор 1             1
2. Васпитач 3 10           13
3. Стручни сарадник 1             1
4. Нутрициониста   1           1
5. Секретар 1             1
6. Медицинска сестра       4       4
7. Шеф рачуноводства       1       1
8. Главни кувар         1     1
9. Помоћни кувар         2     2
10. Радници на одржавању хигијене           4   4
10. Домар       1     1
Свега 30