СНАГЕ УСТАНОВЕ

СНАГЕ УСТАНОВЕ

  • квалитетан, стручан, креативан и одговоран васпитнио-образовни кадар
  • спремност за даље усавршавање и стална могућност стручног усавршавања
  • отвореност за сарадњу са родитељима и локалном заједницом
  • добри међуљудски односи и подржавајућа атмосфера
  • адекватна и континуирана сарадња са локалном заједницом
  • опремљеност материјално-техничким ресурсима
  • опремљен унутрашњи и дворишни простор
  • адекватна и константна брига о деци: безбедност и сигурност деце, праћење физичког, здравственог и емоционалног стања и социјалних потреба деце

MИСИЈА

Предшколска установа „Олга Грбић“ је васпитно-образовна установа чији је циљ да оствари, одржи и унапреди инспиративну средину за учење, напредовање и правилан когнитивни, социјални, емотивни и физички развој сваког детета са територије општине Косјерић.

Поред социјализације као предуслова за правилан развој деце, вртић је место у коме се поштује принцип једнакости и добробити детета, која проистиче из односа поверења и блискости кроз које деца развијају самосталност, самоконтролу, резилијентност и социјално одоворно понашање.

ВИЗИЈА

2019. године Предшколска установа „Олга Грбић“ је угледна институција која својим радом представља пример добре праксе осталим образовним установама и инспиративну и стимулативну средину за децу која је похађају. Васпитно-образовни рад је квалитетан и прилагођен стварним потребама деце и родитеља.

Запослени вреднују дечје искуство на ком она базирају своје учење и негују партнерство са родитељима у подстицању учења и развоја. Васпитно-образовни процес се не одвија само унутар вртића, већ се подстиче учешће деце у активностима у локалној заједници, чиме је обезбеђен додатни подстицај за њихов раст и развој.