ВРТИЋКЕ ГРУПЕ

ВРТИЋКЕ ГРУПЕ

Корисници наших услуга користе целодневни боравак у интервалу од 6.00 – 17.00.

Васпитно образовни рад на узрасту од 3 до 5,5 година реализује се у четири васпитне групе:

1. Млађа група
Васпитачи: Вера Конатар и Бранка Јовановић

2.Млађа мешовита група
Васпитачи: Гордана Прокић и Марија Јањић

3. Средња група
Васпитачи: Весна Крсмановић и Сања Митровић

4. Старија група
Васпитач: Милена Томић

5. Старија мешовита група
Васпитачи: Невенка Јанковић и Зорица Божовић

6. Полудневна мешовита група на Варди
Васпитач: Катарина Крчевинац

ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ ОД 3 ДО 5,5 ГОДИНА се реализује кроз четири аспекта развоја

Физички развој

Телесне активности
Здравствено хигијенске активности
Перцептивне активности
Социо-емоционални и духовни развој

Друштвене активности
Афективне активности
Еколошке активности
Когнитивни развој

Откривачке активности
Лочичке активности
Практичне активности
Развој комуникације и стваралаштва

Говорне активности
Драмске активности
Плесне активности
Музичке активности
Ликовне активности

Основни циљ је развој свих потенцијала детета и напредовање у сваком од ових аспеката уз усавршавање већ стечених знања и вештина. Тежи се формирању еманциповане личности свесне себе и својих потенцијала, своје друштвене и природне средине, која је отворена, креативна и комуникативна. Ово се остварује кроз систем активности које доприносе развијању појединих аспеката развоја и дечје личности у целини кроз стицање искустава и сазнања, а у складу са потребама и могућностима сваког детета.

 

РЕЖИМ ДАНА

Време Активност
6,00 – 7,45 Пријем деце и јутарње активности
7,45 – 8,00 Припрема за доручак
8,00 – 8,30 Доручак
8,30 – 10,00 Слободне активности
10,00 – 11,00 Усмерене активности
11,00- 11,15 Ужина
11.15- 11,30 Припрема за поподневни одмор
11.30 – 13,45 Поподневни одмор
13,45- 14,00 Припрема за ручак
14,00 – 14,30 Ручак
14,30 – 17,00 Поподневне активности и одлазак кући