ВРТИЋКЕ ГРУПЕ

ВРТИЋКЕ ГРУПЕ

Корисници наших услуга користе целодневни боравак у интервалу од 6.00 – 17.00.

Васпитно образовни рад на узрасту од 3 до 5,5 година реализује се у четири васпитне групе:

1. Млађа група
Васпитачи: Мијаиловић Сања, Митровић Сања

2. Мешовита група
Васпитачи: Максимовић Драгиња, Никитовић Снежана

3. Средња група
Васпитачи: Јанковић Невенка, Крсмановић Весна

4. Старија група
Васпитачи: Томић Милена, Јешић Љиљана

ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ ОД 3 ДО 5,5 ГОДИНА се реализује кроз четири аспекта развоја

Физички развој

Телесне активности
Здравствено хигијенске активности
Перцептивне активности
Социо-емоционални и духовни развој

Друштвене активности
Афективне активности
Еколошке активности
Когнитивни развој

Откривачке активности
Лочичке активности
Практичне активности
Развој комуникације и стваралаштва

Говорне активности
Драмске активности
Плесне активности
Музичке активности
Ликовне активности

Основни циљ је развој свих потенцијала детета и напредовање у сваком од ових аспеката уз усавршавање већ стечених знања и вештина. Тежи се формирању еманциповане личности свесне себе и својих потенцијала, своје друштвене и природне средине, која је отворена, креативна и комуникативна. Ово се остварује кроз систем активности које доприносе развијању појединих аспеката развоја и дечје личности у целини кроз стицање искустава и сазнања, а у складу са потребама и могућностима сваког детета.

РЕЖИМ ДАНА

06.00 – 07.45 – долазак деце и јутарње активности
07.45 – 08.00 – припрема за доручак
08.00 – 08.30 – доручак
08.30 – 10.00 – слободне активности
10.00 – 11.15 – усмерене активности
11.15 – 11.30 – припрема за ручак
11.30 – 12.00 – ручак
12.00 – 12.15 – припрема за поподневни одмор
12.15 – 14.00 – поподневни одмор
14.00 – 14.30 – ужина
14.30 – 17.00 – слободне активности и одлазак деце кући