ЈАСЛЕНЕ ГРУПЕ

ПРОГРАМ РАДА

Све групе у Предшколској установи раде по моделу Б Основа програма о предшколском васпитању и образовању.

ЈАСЛИЦЕ

Корисници наших услуга користе целодневни боравак у интервалу од 6.00 – 17.00.

Нега и васпитање деце од 1,5 – 3 године реализују сестре васпитачи у две јаслене групе на основу Програма васпитно образовног рада неге и здравствене заштите. Општи циљ неге и васпитања деце до 3 године је унапређивање целокупног телесног, интелектуалног и социо-емоционалног развоја. Важан период у процесу прилагођавања детета на нову средину захтева пажљиво планирање активности које омогућавају лакшу адаптацију детета у групи. Веома је битна и сарадња са родитељима у овом периоду адаптације на шта се ставља посебан акценат. Све активности које се осмишљавају су у циљу бољег упознавања родитења деце, као и потребним припремама за прилагођавање групи.

Програм рада садржи:

 • Превентивну здравствену заштиту
 • Негу и васпитне активности у току неге
 • Посебне васпитне активности
  1. Социо-емоционални односи
  2. Моторичке активности
  3. Сензорно перцептивне активности
  4. Језичке активности
  5. Ритмичко музичке
  6. Интелектуалне активности
  7. Графичко ликовне активности

Сестре васпитачи воде документацију о свим планираним активностима, адаптацији, сарадњи са родитењима и локалном заједницом у радној књизи неге и васпитно образовног рада.

Јаслену групу 1 воде:
Весна Јоксимовић
Милосављевић Марија

Јаслену групу 2 воде:
Маријана Петровић
Ана Перишић Ерчевић

РЕЖИМ ДАНА

Време Активност
6,00 – 7,45 Пријем деце и јутарње активности
7,45 – 8,00 Припрема за доручак
8,00 – 8,30 Доручак
8,30 – 10,00 Слободне активности
10,00 – 10,30 Усмерене активности
10,30 – 11,00 Слободне активности
10,45 – 11,00 Ужина
11,00 – 11,15 Припрема за поподневни одмор
11,15 – 13,45 Поподневни одмор
13,45- 14,00 Припрема за ручак
14,00 – 14,30 Ручак
14,30 – 17,00 Поподневне активности и одлазак кући