ЈАСЛЕНЕ ГРУПЕ

ПРОГРАМ РАДА

Све групе у Предшколској установи раде по моделу Б Основа програма о предшколском васпитању и образовању.

ЈАСЛИЦЕ

Корисници наших услуга користе целодневни боравак у интервалу од 6.00 – 17.00.

Нега и васпитање деце од 1,5 – 3 године реализују сестре васпитачи у две јаслене групе на основу Програма васпитно образовног рада неге и здравствене заштите. Општи циљ неге и васпитања деце до 3 године је унапређивање целокупног телесног, интелектуалног и социо-емоционалног развоја. Важан период у процесу прилагођавања детета на нову средину захтева пажљиво планирање активности које омогућавају лакшу адаптацију детета у групи. Веома је битна и сарадња са родитељима у овом периоду адаптације на шта се ставља посебан акценат. Све активности које се осмишљавају су у циљу бољег упознавања родитења деце, као и потребним припремама за прилагођавање групи.

Програм рада садржи:

 • Превентивну здравствену заштиту
 • Негу и васпитне активности у току неге
 • Посебне васпитне активности
  1. Социо-емоционални односи
  2. Моторичке активности
  3. Сензорно перцептивне активности
  4. Језичке активности
  5. Ритмичко музичке
  6. Интелектуалне активности
  7. Графичко ликовне активности

Сестре васпитачи воде документацију о свим планираним активностима, адаптацији, сарадњи са родитењима и локалном заједницом у радној књизи неге и васпитно образовног рада.

Јаслену групу 1 воде:
Витезовић Славица – медицинска сестра – васпитач
Јоксимовић Весна – медицинска сестра – васпитач

Јаслену групу 2 воде:
Прокић Гордана – медицинска сестра – васпитач
Милосављевић Марија – медицинска сестра – васпитач

РЕЖИМ ДАНА

06.00 – 07.45 – долазак деце и јутарње активности
07.45 – 08.00 – припрема за доручак
08.00 – 08.30 – доручак
08.30 – 10.00 – слободне активности
10.00 – 10.30 – усмерене активности
10.30. – 11.00 – слободне активности
11.00– 11.15 – припрема за ручак
11.15 – 11.45 – ручак
11.45 – 12.00 – припрема за поподневни одмор
12.00 – 14.00 – поподневни одмор
14.00 – 14.15 – ужина
14.15 – 17.00 – слободне активности и одлазак деце кући