ИСТОРИЈА ВРТИЋА

Историја предшколске установе

ПУ „Олга Грбић“ Косјерић почела је са радом 1971. године. Иницијативу за градњу објекта и оснивање предшколске установе покренуо је тадашњи Фонд за непосредну дечју заштиту. Она је прихваћена од стране оснивача, Скупштине општине, који је одредио локацију за будући објекат. Име Дечји вртић „Олга Грбић“ Установа добија 1973. године. Усвајањем овог назива вртић је добио и свој празник – Дан вртића, који се обележава сваког 11. новембра, на дан када је рођена Олга Грбић.

Установа располаже са једном зградом монтажног типа која је изграђена 1971. године у површини од 614 m2. После скоро четрдесет година, у новембру 2010. године, отворен је нови објекат површине 914 m2 који је повезан са старим, тако да је укупна површина оба објекта 1528 m2, па су капацитети Вртића проширени на више од 200 деце. У току 2012. године Вртић мења назив у Предшколска установа „Олга Грбић“.

Од дечјих листова Установа прима лист Разнолије. Од стручних часописа и листова Установа је претплаћен на: Просветни преглед, Билтен за буџетско рачуноводство и Параграф.

Некад

Некад

Сад

Сад

Простор објекта Установе обухвата:

– 9 радних соба са санитарним просторијама (две јаслене групе, четири групе вртићког узраста и три припремне групе)
– кухињу у површини од 22,9 m2
– 2 трпезарије у површини од 36,23 m2
– магацински простор у површини од 12 m2
– фискултурну салу
– играоницу
– дворишни простор
– 7 канцеларија: за васпитаче, сараднике, администрацију и директора
– хол за пријем деце са гардеробним простором.

Двориште је површине 4690 m2 и заједно са фискултурном салом задовољава потребе деце за боравком у слободном простору. Обогаћен је зеленилом и растињем и уз објекат Установи даје пријатан изглед. Опремљен је разним садржајем за игру и забаву, као и за физички развој деце; сви садржаји су примерени узрасту деце и обликовани тако да минимализују могућност повреда.

Фискултурна сала, поред задовољавања дечјих потреба за физичком активношћу, служи и за организацију и реализацију дечјих приредби, представа за децу, као и радионица и предавања за запослене и родитеље.