Сарадња са породицом

Сарадња између предшколске установе и породице је од највећег значаја за остваривање циљева васпитно образовног рада и полази од становишта да породица има кључну улогу у животу детета.

Упознавање са основним карактеристикама породице (социјални, економски, културни, образовни статус…) доприноси развоју сарадња на начин који одговара породици и доприноси остваривању основних циљева и задатака васпитно образовног процеса.

Континуирана сарадња вртића и породице доприноси, како развоју детета и унапређивању рада васпитача тако и развоју родитељске улоге.

Први корак у планирању сарадње представља упознавање могућности и очекивања породице.

Сарадња са родитељима ће се остварити кроз неколико нивоа:

  • Непосредна комуникација васпитача и родитеља – посета вртићу, разговор у време довођења и одвођења деце, индивидуални разговори.
  • Писана комуникација – панои, кутак за родитеље, поруке, портфолио детета
  • Учешће родитеља у раду са децом – у договору са васпитачем/сестром родитељ може да се укључи као реализатор неких активности, да пружи подршку детета у процесу адаптације, као и у организацији различитих манифестација и дешавања.
  • Родитељски састанци – са циљем упознавања родитеља са животом и радом вртића и њиховог детета у групи.

Посебан вид укључивања родитеља у живот и рад Установе је кроз рад Савета родитеља.