ПРИЈЕМ ДЕЦЕ ЗА РАДНУ 2020/21 ГОДИНУ

Пријем деце у Установу,се врше према расположивим капацитетима и организује се од 1.6.2020.-15.6.2020. у времену од 8 – 14 часова.

Пријем захтева (молби) врши се преко Портала еУправa, у делу Услуге eВртић или лично у Установи.

Уколико желите да Ваше дете електронским путем пријавите у Предшколску установу не морате да достављате документа, јер се она аутоматски прибављају из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања.

Када родитељ, старатељ или хранитељ поднесе захтев преко Портала, предшколска установа ће доделити деловодни број захтеву и обавестити га преко Портала о даљим корацима. На Порталу можете изабрати опцију да ли ће обавештење примати на мејл или путем смс поруке.

Пријава електронским путем није могућа за родитеље који нису држављани Републике Србије.

За децу самохраних родитеља, децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите, и др. предшколска установа је у могућности да прихвати пријаву електронским путем, али је потребно је да доставе додатну документацију на адресу електронске поште vrtickosjeric@gmail.com, којом доказује наведени статус или да донесе лично у Предшколску установу.

Уколико родитељи нису у могућности да поднесу захтев путем електронске услуге, потребно је да дођу у Установу и преузму документа за упис или  преузму захтев ЛИНК, и доставе  заједно са додатном документацијом на адресу електронске поште Предшколске установе vrtickosjeric@gmail.com

За детаљније информације може се обратити Предшколској установи  http://www.vrtickosjeric.com/kontakt/