ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА

Поштовани родитељи,

Превенцију насиља, злостављања и занемаривања чине мере и активности којима се у установи ствара сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне комуникације.

Једна од превентивних активности је подизање нивоа свести и осетљивости детета, родитеља и свих запослених за препознавање насиља, злостављања и занемаривања.

Уколико приметите или посумњате на насиље, злостављање или занемаривање, можете се обратити васпитачу свог детета или неком од чланова Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања:

1. МИМА ЈОВАНОВИЋ – васпитач

2. ДРАГИЊА МАКСИМОВИЋ – васпитач

3. ЉИЉАНА ЈЕШИЋ – васпитач

4. САЊА МИЈАИЛОВИЋ – васпитач

5. СЛАВИЦА ВИТЕЗОВИЋ – медицинска сестра-васпитач

4. ЗОРИЦА БОЖОВИЋ – директор

5. НАДА РИСТОВИЋ – психолог

6. ВИОЛЕТА ЈЕВТИЋ – представник Савета родитеља

7. НАТАША РАДОВИЋ – представник локалне заједнице

Разврставање насиља, злостављања и занемаривања на нивое има за циљ обезбеђивање уједначеног поступања (интервенисања) установа у ситуацијама насиља и злостављања када су актери деца (дете – дете, дете  – запослени). Исти облици насиља, злостављања и занемаривања могу да се појаве на више нивоа, али се разликују у интензитету, степену ризика, учесталости, последицама и учесницима.

 

Све информације о заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања можете наћи у Општем протоколу за заштиту деце од злостављања и занемаривања, као и у Посебном протоколу за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Инфрмације о правима детета можете прочитати у Конвенцији о правима детета.