ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ О ПРОМЕНИ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ

ПОШТОВАНИ РОДИТЕЉИ,

 

ОБАВЕШТАВАМО ВАС ДА ЋЕ СЕ ОД 01. ЈАНУАРА 2016. ГОДИНЕ УПЛАТЕ ЗА БОРАВАК ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ВРШИТИ ИСКЉУЧИВО НА НОВИ ЖИРО-РАЧУН БРОЈ 840-742156843-87 СА ОБАВЕЗНИМ ПОЗИВОМ НА БРОЈ 97 51-048.

Ради обостраног интереса и што боље сарадње молимо Вас да уважите наше сугестије у вези попуњавања налога за уплату

поља :ПРИМАЛАЦ, ШИФРА ПЛАЋАЊА, РАЧУН ПРИМАОЦА И  ПОЗИВ НА БРОЈ СУ ЗА СВАКИ МЕСЕЦ ИСТИ.

За све уплате које нису на овај начин извршене сматраће се неисправним и Предшколска установа не сноси одговорност за њих.

 

Директор ПУ