ЈЕЛОВНИК ЗА ПЕРИОД ОД 17.10. ДО 21.10.2022. ГОДИНЕ