ЈЕЛОВНИК ЗА ПЕРИОД ОД 08.08. ДО 12.08.2022. ГОДИНЕ