ЗАПОСЛЕНИ

ЗАПОСЛЕНИ У ПУ – РАДНИЦИ ПУ

Вртић је почео са радам са 6 запослених, од којих су била само два васпитача. Данас Предшколска установа има 26 стално запослених радника. Сви радници имају одговарајућу стручну спрему.

Број запослених према профилима стручности

Профил Степен квалификације Свега
VII VI V IV III II I
1. Директор   1           1
2. Васпитач 6 8           14
3. Секретар 1             1
4. Нутрициониста   1           1
5. Медицинкса сестра-васпитач       5       5
6. Медицинска сестра на превентиви       1       1
7. Шеф рачуноводства       1       1
8. Куварица         3     3
9. Радник на одржавању хигијене           4   4
10. Радници на сервирању хране         1     1
11. Домар       1       1
10. Стручни сарадник 1             1
Укупно                                       8       10      –         8       4       4        –
34