ПРЕВЕНЦИЈА НАСИЉА

Поштовани родитељи,

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања је за вас припремио информативне паное који вам могу помоћи да препознате различите форме насиља и да одреагујете уколико до њега дође. Панои су постављени на свим улазима у Установу.

Сматрамо да боља информисаност свих актера васпитно-образовног рада (поред запослених у Установи то су и родитељи, као и представници локалне средине) води већој освешћености о овим појавама и смањује вероватноћу јављања нежељених облика понашања, односно убрзава процес санирања последица уколико до њега ипак дође.

Све ове, али и друге информације, можете наћи у Општем протоколу за заштиту деце од злостављања и занемаривања, као и у Посебном протоколу за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања.

Уколико приметите или посумњате на било који облик насиља, обратите се васпитачу вашег детета или неком од чланова нашег тима:

1. ЉИЉАНА РАДОВАНОВИЋ – васпитач

2. ЉИЉАНА ЈЕШИЋ – васпитач

3. СЛАВИЦА ВИТЕЗОВИЋ – медицинска сестра-васпитач

4. ЗОРИЦА БОЖОВИЋ – директор

5. НАДА РИСТОВИЋ – психолог

6. ГОРДАНА САВИЋ – представник Савета родитеља

7. НАТАША РАДОВИЋ – представник локалне заједнице