ИСХРАНА

Полазна основа у планирању исхране деце у предшколским установама је Правилник о нормативу друштвене исхране деце у установама за децу као и упутство за његову примену. Активности у планирању, спровођењу и контроли исхране имају за циљ очување и унапређивање здравља деце, њиховог правилног раста и развоја што подразумева следеће:

  • Обезбедити деци у мањој мери оне састојке који су више заступљени у породичној исхрани и надокнадити оне неопходне састојке које породична исхрана не обезбеђује у довољним количинама.
  • Навикавати децу на поједине намирнице веће биолошке вредности које се у породицама недовољно користе
  • Намирнице планирати на основу јеловника и норматива друштвене исхране деце у бруто стању увећане за 10%
  • За припремање оброка користити намирнице првокласног квалитета
  • При припремању оброка водити рачуна да се максимално сачува биолошка вредност намирница

 

  • Деца добијају
  • Доручак: од 08.00 – 09.00
  • Ужина:    од 11.00 – 11.30
  • Ручак:      од 14.00 – 14.30

Текуће јеловнике можете видети ОВДЕ