ЈЕЛОВНИК ЗА ПЕРИОД ОД 24.10. ДО 28.10.2022. ГОДИНЕ