ЈЕЛОВНИК ЗА ПЕРИОД ОД 06.01. ДО 10.02.2023. ГОДИНЕ