ЈЕЛОВНИК ЗА ПЕРИОД ОД 02.01. ДО 06.01.2023. ГОДИНЕ